GGIF Håndbold

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i GGIF Håndbold onsdag den 21. juni kl. 18.00 i Lynghallen. Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent Formandens beretning Regnskab og budget Indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter Valg af revisorer og revisorsuppleant Eventuelt Indkomne forslag bedes sendes til GGIF Håndbold senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag kan

Generalforsamling Read More »

Scroll to Top